Гөү смарт ТМ ХХК нь 2016 оноос эхлэн мэдээллийн технологи, програм хангамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид өөрсдийн үндсэн бүтээгдхүүн болон Динамик цахим сургалтын платформыг тасралтгүй хөгжүүлэхийн зэрэгцээ, бүх төрлийн програм хангамж, гар утасны аппликейшн, процесс удирдлагын цогц систем, шийдлүүдийг хөгжүүлэн, 50 гаруй төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай тогтмол, үнэ цэнтэй хамтын ажиллагааг бүтээн, ажиллаж байна.

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

{{t.task}}

{{t.st3}}

{{t.f1}}